ЗПО " СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ"

 

Напрямки діяльності

             Від уміння жити в гармонії з навколишнім світом, від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення, великою мірою залежить майбутній стан природного середовища. Саме позашкільна установа повинна бути носієм високої екологічної культури, використовувати всі можливості, щоб посіяти в серцях школярів зернятка любові до природи.
             Щоб досягти цієї мети необхідно створити у кожного вчителя-позашкільника міцний фундамент знань, викликати у нього невдоволеність власними результатами, а відтак – бажання вчитися, брати на озброєння найновіші досягнення сучасної педагогічної та психологічної науки.
Робота педагогічного колективу ведеться за трьома основними напрямами:
- гурткова;
- координаційно-методична;
- організаційно – масова,
     Педагогічний колектив, постійно  перебуваючи у процесі самовдосконалення,  намагається спрямовувати  свою діяльність на:
- оновлення змісту позашкільної еколого – натуралістичної освіти;
- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
- організацію конкурсів, програм, проектів керівників гуртків;
- організаційно – методичну допомогу в розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницької роботи;
- впровадження в освітній процес інноваційних технологій
- розвиток співробітництва з освітніми закладами, громадськими організаціями, управліннями, фондами, товариствами.
- розвиток матеріально-технічної бази, пошук джерел фінансування позашкільної роботи;
           Основним стрижнем у роботі закладу є формування компетентної високоосвіченої і високодуховної особистості, яка б вміла досліджувати природні багатства рідного краю, охороняти їх, вести спостереження, приймати участь у природоохоронних акціях різних рівнів.
       Щороку заклад залучає до освітнього процесу понад 400 дітей, котрі займаються у 29 гуртках 8-ми профілів. У закладі працюють гуртки:"Природа-чарівниця", "Квіткова планета", "Зелена аптека", "Домашні улюбленці", "Юні екологи", "Ландшафтний дизайн", "Природа і фантазія", "Овочеві експерти". 

      Освітній процес узакладі ведеться за трьома рівнями: «Початковий», «Основний», «Вищий» і побудований відповідно  до Законів України «Про позашкільну освіту», "Про освіту", здійснюється згідно програм Міністерства освіти і науки, адаптованих до Міністерських програм і авторських, розроблених керівниками гуртків та затверджених методичною радою ММК управління освіти.