ЗПО " СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА КОВЕЛЯ"

 





Нормативно-правові документи

  ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. Закон про освіту

2. Закон про позашкільну освіту

 

Укази Президента України

 

1.    Про гранти Президента України для обдарованої молоді 

2.    Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук України (від 16.05.2006 № 396/2006)

3.  Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді

 

 Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Національна рамка кваліфікацій

2. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

3. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433)

4.Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133)

5. Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993)

6. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796)

 

Накази Міністерства освіти України

1. Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)

2. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002  № 292)

3. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)

4. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів))

5. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099)

6. Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

7. Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 № 1230)

8. Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (наказ від 12.07.2017 № 1016, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 954/30822)

9. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 № 1008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943)

10. Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки (від 30.01.2015 № 68, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27/03/2015 за № 337/26782)

11. Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді (від 31.01.2015 № 75. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14/02.2015 за № 160/26605)

12. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріот (від 16.06.2015 № 641)

13. Про затвердження Положення про учнівські теплиці від 28.09.2015 № 979, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10. 2015 за № 1251/27696)

14. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних екологів (спільний наказ Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної політики України від 16.12.2015 1289/1218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.012016. за № 4/28134)

15. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань (спільний наказ МОН і Мінсоцполітики від 22.02.2016 1289/1218 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.03.2016 за № 387/28517)

16. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент» (від 21.04.2016 № 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2016  за № 738/28868)

17. Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України  (від 14.08.2017 № 1157)

18. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів (наказ від 19.03.2019 № 372/404, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2019 р. за № 326/33297)

19. Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році